Pejsek

Pomůcky a potřeby: pracovní podložka

                                 barevné papíry

                                 nůžky

                                 lepidlo Herkules

                                 papírová rolička

                                 kousek provázku

                                 bílý fix                  

Pracovní postup:

 

Další ukázky prací:

 

Kontakt

Mgr. Libuše Růžičková Petra Jilemnického 2814/2
Teplice 415 01
ČR
liba.ruza@seznam.cz