Srdce

Pomůcky a potřeby: pracovní podložka

                                 bílý karton A4

                                 vodové barvy (anilínové barvy)

                                 slabý kulatý štětec

                                 nádobka na vodu

                                 pravítko

                                 obyčejná tužka                             

Pracovní postup:

OP-ART

Op-art je umělecký směr zkráceně z angličtiny optical art  tzv. optické umění. Začal se rozvíjet koncem 50. a počátkem 60. let 20. století.

Autoři využívají poznatky z geometrie, fyziognomie a optiky. Snaží se pomocí (většinou černobílých) geometrických obrazců, linií a plošných útvarů dosáhnou optické iluze pohybu a nestability.

Jedním z hlavních představitelů op-artu je maďarský výtvarník Victor Vasarely.

 

umělecký směr OP-ART:   cs.wikipedia.org/wiki/Op-art

odkaz:   www.pinterest.com/libaruza/op-art/

Další ukázky prací:

Kontakt

Mgr. Libuše Růžičková Petra Jilemnického 2814/2
Teplice 415 01
ČR
liba.ruza@seznam.cz